Adela Kratochvilova

Foto Adela111 лет
Zakladni umelecka skola Dubnany
Czech Republic, Ratiskovice

1. Hale Ascher VanderCook, MIRA, 4´20´´

 

 

 
Преподаватель Josef Prikasky
Концертмейстер Jarmila Rybova